Kancelaria Podatkowa ADN

 • 22 208 28 88
  biuro@adn.com.pl

 • Menu

  Wygrana ADN w sprawie dotyczącej uprawdopodobnienia niewypłacalności wierzytelności

  Miło nam poinformować, że 11 lutego 2020 r. reprezentując naszego Klienta wygraliśmy sprawę dotyczącą możliwości uznania wierzytelności za niewypłacalną. Na skutek złożonej przez nas skargi oraz argumentacji przedstawionej w toku rozprawy przed WSA w Gliwicach sąd uchylił niekorzystną dla naszego Klienta interpretację indywidualną.

  Sprawa dotyczyła wykładni przepisu art. 16 ust. 1 pkt 26a w zw. z ust. 2a u.p.d.o.p. W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, iż niewypłacalność wierzytelności może być przez podatnika uprawdopodobniona na wiele sposobów, przy czym mogą mieć one miejsce w różnych okresach czasu, niejako nakładając się na siebie.

  Z tego należy wywieźć, że w przypadku gdy jeden ze sposobów uprawdopodobnienia się zakończy (np. zamknięte zostanie postępowanie upadłościowe), a drugi będzie trwał (np. kwestionowanie wierzytelności w postępowaniu sądowym), nie można zastosować art. 12 ust. 1 pkt 4e u.p.d.o.p., a więc zaliczenia odpisów aktualizacyjnych do przychodu.

  Zdaniem sądu wystąpienie takich okoliczności, które odnoszą się do tej samej wierzytelności, uzasadnia kontynuację utrzymania tych odpisów aktualizujących w kosztach uzyskania przychodu.

  Ponadto sąd podzielił nasze stanowisko co do konieczności wskazania przez organ interpretacyjny, czy toczące się postępowanie sądowe i zgłoszenie zarzutu ewentualnego, może być poczytywane za okoliczność świadczącą o nieściągalności wierzytelności.

  Sam fakt, że tego rodzaju okoliczność nie została wymieniona w art. 16 ust. 2a pkt 1 u.p.d.o.p., nie świadczy o tym, że nie może być ona w ten sposób zakwalifikowana, gdyż katalog ten jest katalogiem otwartym.

  Wyrok nie jest prawomocny.

  Udostępnij