Kancelaria Podatkowa ADN

 • 22 208 28 88
  biuro@adn.com.pl

 • Menu

  Usługi dodatkowe

  1. Bieżąca obsługa podatkowa w zakresie działalności prowadzonej poza terytorium Polski – doradztwo w przedmiocie VAT, CIT, PIT obowiązujących we wszystkich państwach UE dedykowane w szczególności dla Shared Services Center (SSC), reprezentowanie w sporach podatkowych poza terytorium Polski, odzyskiwanie VAT zapłaconego na terenie UE oraz poza UE.

  2. Wdrażanie oraz weryfikacja raportowania poprzez JPK – identyfikacja systemów i baz danych, przeprowadzanie audytu w celu identyfikacji różnic w zakresie gromadzonych danych przez podatnika w stosunku do wymogów JPK, mapowanie danych na wiersze JPK.

  3. Outsourcing kadrowo-płacowy – usługi księgowe, sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS, GUS, NBP, Intrastat, przygotowywanie sprawozdań finansowych, dokonywanie przeglądów ewidencji księgowej za minione okresy sprawozdawcze, archiwizowanie dokumentów, obsługa kadrowa.Ochrona przed możliwością nałożenia kar przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – tworzenie oraz opiniowanie dokumentów podlegających kontroli UOKiK, stały monitoring rejestru klauzul abuzywnych, tworzenie zgodnych z przepisami konsumenckimi rozwiązań prawnych, reprezentowanie w sporach przed UOKiK.

  4. Pozyskiwanie dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej – identyfikowanie źródeł finansowania projektu, monitorowanie dostępnych funduszy, ocena szans uzyskania pomocy finansowej z funduszy UE, analizowanie możliwości wykorzystania funduszy unijnych, przygotowywanie i składanie wniosku o dofinansowanie.