Kancelaria Podatkowa ADN

 • 22 208 28 88
  biuro@adn.com.pl

 • Menu

  Tax Litigation

  Ochrona prawna podatnika w konfrontacji z organami podatkowymi – wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi, reprezentacja przed sądami w zakresie sporów podatkowych oraz w sprawach karnych skarbowych.

  Szczegółowy opis usług:

  Wsparcie w trakcie i na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego a także czynności sprawdzających. Całkowita reprezentacji podatnika przed organami podatkowymi, przygotowanie najkorzystniejszej strategii postępowania w trakcie kontaktu z organami podatkowymi oraz w sporach rozstrzyganych przed sądami administracyjnymi. Doraźna pomoc w nagłych przypadkach.

  Oferujemy:

  • przygotowanie podatnika oraz pracowników podatnika do kontaktu z organami podatkowymi w różnych trybach,
  • wdrożenie w jednostce procedur określających sposób postępowania osób upoważnionych do kontaktu z organami podatkowymi zarówno w sytuacji gdy inicjatorem działania jest organ podatkowy ale również w przypadkach kiedy podatnik występuje z wnioskiem do organu podatkowego np. wniosek o stwierdzenie nadpłaty, podanie o zaświadczenie, korekta deklaracji itp.,analizę i weryfikację podjętych działań przez organ podatkowy,
  • przygotowywanie wszelkich pism, podań, wniosków do organów podatkowych celem uzyskania najkorzystniejszego rozstrzygnięcia danej sprawy dla klienta m. in. zastrzeżenia do protokołu kontroli, wniosek o przeprowadzenie dowodu, uwagi do protokołu z przeprowadzonego dowodu, zażalenia i inne dokumenty składane w toku kontroli lub postępowania podatkowego,
  • sporządzanie wniosków o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • sporządzanie odwołań do organów wyższej instancji oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • pełną reprezentację klienta przed organami podatkowymi oraz sądami,
  • doradztwo podatkowe w zakresie spraw zakończonych decyzją ostateczną pod kątem zastosowania nadzwyczajnych trybów wzruszania decyzji podatkowych, w szczególności w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji oraz wznowienia postępowania, a także przygotowywanie odpowiednich wniosków i prowadzenie postępowań w tym zakresie,
  • przeprowadzenie szkoleń przygotowujących pracowników firmy do właściwego postępowania na wypadek kontaktu z organami podatkowymi we wszystkich trybach.

  Wyżej wymienione usługi dotyczą wszystkich podatków funkcjonujących w Polsce m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego, podatków lokalnych, opłat i ceł, a także w zakresie prawa podatkowego innego kraju jeżeli jest ono związane z podejmowaną aktywnością klienta.