Kancelaria Podatkowa ADN

 • 22 208 28 88
  biuro@adn.com.pl

 • Menu

  Podatki międzynarodowe

  1. Doradztwo w zakresie międzynarodowej reorganizacji podmiotów gospodarczych – doradztwo w przedmiocie przekształceń, połączeń, podziałów podmiotów działających w Polsce oraz poza terytorium kraju; reorganizacja struktur własnościowych i operacyjnych w przypadku prowadzenia działalności transgranicznej.

  2. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów międzynarodowych umów i konwencji w sprawach zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu dochodów i majątku – ustalanie zasad opodatkowania dochodu osiągniętego poza terytorium Polski przez polskich rezydentów podatkowych, opodatkowanie działalności nierezydentów na terenie Polski, doradztwo w zakresie efektywnego odzyskania podatków zapłaconych poza terenem Polski.

  3. Doradztwo w zakresie opodatkowania transakcji zagranicznych – określanie zasad opodatkowania transakcji trójstronnych, jak również łańcuchowych w poszczególnych państwach, doradztwo w zakresie optymalizacji opodatkowania VAT transakcji transgranicznych oraz opodatkowania transakcji zagranicznych podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

  4. Doradztwo w przedmiocie opodatkowania dochodów osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami ze źródeł zagranicznych – ustalanie zasad opodatkowania dochód ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, wynagrodzenia członków zarządu oraz rad nadzorczych; doradztwo w przedmiocie opodatkowania sprzedaży majątku ruchomego oraz nieruchomości; ustalanie reguł opodatkowania przychodów z tytułu zbycia akcji/udziałów w podmiotach zagranicznych.

  5. Tax compliance – usługa dedykowana dla podmiotów prowadzących działalność poza terytorium Polski polegająca na tworzeniu procesów weryfikacji poprawności opodatkowania transakcji dokonywanych na terenie Polski, jak również poza granicami Polski; kompleksowa analiza poprawności realizacji obowiązków płatników związanych z podatkiem u źródła, w tym kalkulacja podatku u źródła, pozyskiwanie certyfikatów rezydencji oraz sporządzanie deklaracji podatkowych; pomoc w zakresie rozliczania ekspatów.