Kancelaria Podatkowa ADN

 • 22 208 28 88
  biuro@adn.com.pl

 • Menu

  Opodatkowanie odsetek otrzymanych przez fundację

  Kwoty wynikające z umorzenia obligacji powinny być przekazane organizacji charytatywnej w kwocie brutto, bez potrącenia zryczałtowanej daniny.

  Taki wniosek płynie z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 września 2017 r. (II FSK 2284/15). W analizowanym przez NSA stanie faktycznym polska spółka akcyjna wyemitowała w 2014 r. cztery obligacje imienne serii C, o wartości nominalnej 5 mln euro każda i łącznej wartości nominalnej 20 mln euro. Cena emisyjna każdej obligacji była równa jej cenie nominalnej.

  Kliknij zdjęcie aby powiększyć »

  Źródło: elektroniczne wydanie Rzeczpospolitej z dn. 05.10.2017 Fundacje i stowarzyszenia

  Udostępnij