Kancelaria Podatkowa ADN

 • 22 208 28 88
  biuro@adn.com.pl

 • Menu

  Dane osobowe

  W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest ADN Podatki Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa, tel.: 022 208 28 88, e-mail: biuro@adnpodatki.pl
  • Cele w jakich możemy przetwarzać dane osobowe, w zależności od źródła pochodzenia:
  Lp. Źródło informacji Cel przetwarzania
  Dane Klientów
  1. Realizacja zapytań ofertowych
  • Przygotowanie i przedstawienie oferty handlowej tj. podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
  • W celach dowodowych i ewentualnej obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
  • Marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f „RODO”);
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).
  2. Realizacja zawartych umów na świadczenie usług
  • Realizacja zawartej umowy – zamówienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
  • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
  • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
  • Marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f „RODO”);
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).
  3. Formularz kontaktowy na stronie internetowej
  • Wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
  • Marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”);
  • Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”);
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).
  4. Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach
  • Wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
  • W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
  • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
  • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”)
  • Marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f „RODO”);
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).
  5. Marketing produktów i usług własnych
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania Marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f „RODO”);
  • Satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).
  6. Newsletter
  • Marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”).
  Dane Kontrahentów i innych osób kontaktujących się z Administratorem
  7. Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach
  • Wykonania zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
  • W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
  • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
  • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).
  8. Dane znajdujące się w korespondencji elektronicznej i papierowej
  • Bieżący kontakt z naszymi Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi mamy podpisane umowy, w celu ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
  • Kontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi prowadzimy negocjacje przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
  • Odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które trafiają do nas na oficjalne adresy umożliwiające komunikację elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).
  • Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
  1. Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
  2. Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów takie jak: kancelarie prawne, firmy audytorskie, firmy świadczące usługi IT;
  3. Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
  4. Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki.
  • Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:
  1. W związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  2. W związku z przygotowanymi ofertami lub udzielonymi odpowiedziami przez okres 10 lat zgodnie z przyjętym okresem archiwizacji;
  3. W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
  • Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy:
  1. Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
  2. Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
  3. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
  5. Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;

  Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;

  • W przypadkach związanych z przygotowaniem oferty, a następnie zawarciem i realizacją Umowy podanie danych ma charakter obligatoryjny – dane są niezbędne do realizacji celu. W innych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny.
  • Administrator nie stosuje profilowania w tym zautomatyzowanego profilowania, które może wywoływać skutki prawne dla osób, których dane dotyczą.

  PLIKI COOKIES

  • Strona Administratora używa plików „cookies”.
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

  ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

  • ADN Podatki Sp. z o.o. prowadzi profile w mediach społecznościowych, którymi zarządza.
  1. W serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/ADN-Podatki-370029003379978/
  2. W serwisie LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/company/adn-podatki-sp.-z-o.o.-sp%C3%B3%C5%82ka-doradztwa-podatkowego/
  • Twoje dane w serwisach społecznościowych możemy wykorzystywać w następujących celach:
  • W celu kontaktu z Tobą i udzielania odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
  • W celu tworzenia statystyk pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z mediów społecznościowych (jak wielu odwiedza np. fanpage, jak długo na nim pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.) Dzięki temu można stale ulepszać nasz fanpage lub profil i dostosowywać ich działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Facebooka oraz Linkedin;
  • W przypadku pozostawienia na naszym profilu komentarz lub wystawienia oceny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”);
  • W celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji, których wykorzystanie może być niezbędna dla dochodzenia naszych praw (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).
  • Wchodząc na nasze profile w mediach społecznościowych, wykorzystując funkcjonalność „Lubię to” lub „Obserwuj” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych na naszym fanpage wystarczy zaznaczyć „nie lubię” w stosunku do naszego fanpage. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zawsze uzależnione od Twojej decyzji. W określonych sytuacjach, podanie danych osobowych może być niezbędne abyśmy mogli udzieli odpowiedzi na Twoje pytanie.
  • W związku, z korzystaniem z profili w serwisach społecznościowych: Facebook oraz LinkedIn Twoje dane osobowe mogą być przekazywane Administratorom tych portali, a tym samym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych. W odniesieniu do podmiotów z tego państwa Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony danych osobowych decyzją wykonawczą z dnia 12 lipca 2016 r. (dane będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield).
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a w przypadku przetwarzania związanego z zabezpieczeniem roszczeń zgodnie z czasem określonym w przepisach prawa.
  • W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.

  Powyższe prawa możesz zrealizować kontaktując się z nami pod adresem biuro@adnpodatki.pl

  Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

  • Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.