Kancelaria Podatkowa ADN

 • 22 208 28 88
  biuro@adn.com.pl

 • Menu

  Ceny transferowe

  1. Audyt obowiązków w zakresie cen transferowych – identyfikacja ryzyka w kontekście istniejących obowiązków w zakresie cen transferowych, określenie podmiotów powiązanych, identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi w ramach cen transferowych, weryfikacja i ocena dotychczas sporządzanej dokumentacji cen transferowych.

  2. Sporządzanie dokumentacji cen transferowych – tworzenie dokumentacji cen transferowych na bieżąco lub w przypadku żądania przedłożenia dokumentacji cen przez organ podatkowy, sporządzanie dokumentacji lokalnej (ang. local file) oraz dokumentacji dla grupy (ang. master file), możliwość dokonywania analizy porównywalności cen transakcyjnych za pomocą danych rynkowych.

  3. Analiza danych porównawczych – sporządzanie analizy dedykowanej konkretnej działalności podatnika, uwzględniającej kluczowe parametry prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, sporządzanie analizy ogólnej rentowności danej branży lub kategorii transakcji, wykorzystanie profesjonalnych narzędzi w zakresie dokonywania analizy benchmarkingowej.

  4. Stała obsługa w zakresie cen transferowych – opracowywanie lub aktualizacja dokumentacji cen transferowych, analiza danych porównawczych, konsultacje w zakresie cen transferowych, szkolenia tematyczne, reprezentowanie w sporach z organami podatkowymi.

  5. Doradztwo w zakresie procesów restrukturyzacyjnych – usługi w zakresie przeniesienia ekonomicznie istotnych aktywów/funkcji/ryzyka pomiędzy podmiotami powiązanymi, doradztwo w zakresie ukształtowania struktury transakcji mające na celu osiągnięcie najwyższego poziomu efektywności podatkowej przy zachowaniu bezpieczeństwa podatkowego transakcji.